KinderTeam Deventer, uw kind centraal

KinderTeam Deventer biedt u de mogelijkheid om uw vraag of zorg over een kind centraal te melden.

Als ouder, arts, leerkracht of verzorger kunt u bij ons terecht met vragen over uw kind, patiënt, leerling of cliënt die net even wat meer nodig heeft.

Wij zijn er voor kinderen van 0 tot 18 jaar die een beperkingen ervaren in de motorische ontwikkeling, in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, leerproblemen hebben, spraak-/taalbelemmeringen of emotionele of psychische problemen hebben.

Wij willen antwoord geven op uw vraag door u zo snel mogelijk naar de meest passende therapeut of combinatie van therapeuten te verwijzen.

Hiermee beogen we laagdrempelig te zijn zonder wachttijd. U wordt binnen korte tijd geholpen met advies over passende therapie voor het kind

Uw vraag kunt u melden via de aanmeldknop, het contactformulier of via contact@kinderteamdeventer.nl. Met de melding van uw vraag geeft u toestemming om de informatie te delen met de leden van het Kinderteam Deventer. Wij vinden uw privacy belangrijk en zorgen daarom goed voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor het inzien van de privacyverklaring.

Kinderteam Deventer is een samenwerkingsverband van
logopedie, kinderfysiotherapie, dramatherapie, psychomotore therapie, remedial teaching en kinderergotherapie in Deventer.


Ontmoet het team