Kinderfysiotherapie

 

Wat is Kinderfysiotherapie?
De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het handelen is gebaseerd op geïntegreerde kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem en de specifiek bij kinderen voorkomende problemen in het muskuloskeletale, neurologische en cardiopulmonale systeem die het bewegen beïnvloeden. De kinderfysiotherapeut concentreert zich op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie.

Wanneer
Het domein van de kinderfysiotherapie betreft met name:
Zuigelingen met een asymmetrie/voorkeurshouding of overstrekken
Kinderen met problemen met uitvoeren van motorische vaardigheden
Een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdsgenoten)
Schrijfproblemen
Houdings- en bewegingsproblemen
Pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat
Vermoeidheids- en conditieproblemen
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
Bewegingsproblemen als gevolg van trauma
Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Werkwijze
De kinderfysiotherapeut beslist of er wel of geen indicatie bestaat voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut kan hierbij een collega-(master) fysiotherapeut consulteren. Indien (ook) andere hulp nodig is, verwijst de kinderfysiotherapeut terug naar de verwijzer of, indien het kind en de ouders/verzorgers zonder verwijzing zijn gekomen, adviseert de kinderfysiotherapeut een andere zorgverlener of een gespecialiseerde fysiotherapeut te consulteren. Consultatie tijdens de behandeling van een andere fysiotherapeutisch specialist komt ook voor evenals samenwerking. De kinderfysiotherapeut werkt planmatig, doelgericht en procesmatig. Hierbij staan centraal: kindgerichte zorg, in de context van het gezin en de school en beslissingen in overleg met kind en/of ouders.

Kosten/vergoeding
De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk zonder tussenkomst van een verwijzend arts. Bij kinderen die aan huis behandeld worden en kinderen die onder de chronische zorg vallen, is wel een verwijzing nodig. Kinderen hebben recht op een vergoeding van 2x 9 behandelingen vanuit de basisverzekering.

Fysiodé       I       Jacqueline Lohle       I       www.fysiode.nl