PMT psychomotore therapie

 

Wat is vaktherapie PMT?
Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode bij psychosociale problematiek en psychiatrische stoornissen. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag. Hieronder valt te verstaan: Lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaam sensaties en lichaamsbeleving. Deze aspecten zijn aandachtspunt in de diagnostiek en aangrijpingspunt in de behandeling. (bron:NVPMT)

Wanneer
De PMT-er behandelt mensen met problemen op de verschillende aspecten van het lichaam. Zowel lichamelijk en emotionele problemen, problemen die ontstaan door belemmerende, vaak negatieve gedachten en sociale problemen.

Werkwijze
Met behulp van bewegingsactiviteiten en/of met speciale aandacht voor de lichaamsbeleving werkt de PMT-er in een kleine bewegingszaal. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen.

Kosten/vergoeding
In de meeste gevallen zal de vergoeding vallen onder de alternatieve zorg welke uit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt. Afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent wordt vaktherapie PMT (deels) vergoed. Ik ben aangesloten bij FVB en de NFG, welke door een groot aantal zorgverzekeraars erkend wordt. Op www.zorgwijzer.nl kunt u zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

pmtActief       I       Mêlanie van Wilsem       I       www.pmtactief.nl