Kinderergotherapie

 

Wat is kinderergotherapie?
Ergotherapie bij kinderen richt zich op het handelen tijdens het spelen, de zelfredzaamheid en het mee kunnen doen op school. Hierbij gaat het om de handelingen die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. De ergotherapeut behandelt/observeert niet alleen het kind, maar betrekt daarbij ook de omgeving om het kind een bepaalde handeling aan te leren. Deze omgeving (personen, een klas, de thuissituatie, een speeltuin) kan bepalend zijn voor de manier waarop een kind iets doet of kan leren.

Wanneer
Ergotherapie biedt hulp en ondersteuning bij de (fijn-) motorische ontwikkeling en de sensorische informatieverwerking van het kind, die nodig is om een activiteit goed te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt ook het proces van (leren) handelen meegenomen, zoals bijvoorbeeld een volgorde kunnen aanbrengen, organiseren, initiatief nemen, kiezen, tempo houden, doelgericht zijn.
De ergotherapeut kan hulpmiddelen of aanpassingen adviseren en ondersteuning bieden bij de aanvraag hiervan.
Daarnaast maken sociaal-emotionele vaardigheden deel uit van het behandelplan. Zo kan het doel van de behandeling zijn dat het kind gemakkelijker en met meer plezier diverse activiteiten onderneemt en beter contact heeft met leeftijdsgenootjes.

Werkwijze
De kinderergotherapeut onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van het kind, ondersteunt het kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert de betrokkenen van het kind. Doel is dat het kind optimaal kan functioneren en om kan gaan met zijn belemmeringen en gebruik kan maken van zijn sterke kanten. Hierdoor kan uw kind bij de gewone dagelijkse activiteiten weer mee doen en wordt zijn zelfstandigheid vergroot.
De behandeling vind plaats op de praktijk, thuis of op school plaats, afhankelijk van de plek waar de vaardigheid uitgevoerd moet kunnen worden.

Kosten/vergoeding
Er worden per kalenderjaar 10 uren ergotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden extra uren vanuit een aanvullend pakket. Ouders kunnen bij hun verzekering navragen voor welke vergoeding zij in aanmerking komen. Mochten de 10 uren uit de basisverzekering niet voldoende zijn, dan is het mogelijk de ergotherapie voort te zetten tegen betaling van het door het NZA vastgestelde tarief.

KinderErgotherapie Deventer     I     Francisca Gorter

              www.kinderergodeventer.nl