Logopedie

 

Wat is logopedie?
Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.
Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak, en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met anderen zoals de huisarts, (kinder-)fysiotherapeut, specialist en leerkrachten.
Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopediste een helpende hand bieden bij de signalering en doorverwijzing.
De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Wanneer
Als u twijfelt over de spraak- taalontwikkeling van uw kind, kunt u contact opnemen met een logopediepraktijk bij u in de buurt. Bijvoorbeeld wanneer andere mensen in uw omgeving uw kind slecht begrijpt of verstaat. Als u kind driftig wordt wanneer hij/zij niet begrepen wordt. Een logopedist zal onderzoek doen en met u bespreken of verdere behandeling nodig is en hij/zij kan u tips geven om de spraak- taalontwikkeling te stimuleren. Ook wanneer uw kind moeite heeft met borst- en/of flesvoeding, het kauwen van stukjes, kunt u een logopedist raadplegen. In overleg met uw huisarts of het consultatiebureau, kunt u een verwijzing krijgen.

Werkwijze
Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een intake-gesprek met u voeren om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Wanneer er nog tijd is zal hij/zij uw kind onderzoeken en de resultaten met u bespreken. Mocht er gedurende de behandelingen blijken dat er hulp van een andere therapeut nodig mocht zijn, zal dit met u besproken worden. De logopedisten in Deventer e/o, hebben een samenwerkingsverband, LOGIS, zodat u altijd kunt rekenen op de juiste zorg.

Kosten/vergoeding
Logopedie zit in het basispakket en wordt voor kinderen onder de 18 jaar volledig vergoed, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Informeert u wel even of de desbetreffende logopedist een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Logopediepraktijk Deventer-C     I     Patricia Wensink      

www.logopediedeventer-c.nl