Werkwijze KinderTeam Deventer

KinderTeam Deventer biedt u de mogelijkheid om uw vraag of zorg centraal te melden. Hiermee beogen we laagdrempelig te zijn zonder wachttijd. U wordt binnen korte tijd geholpen met advies over passende therapie voor het kind.

Werkwijze:
U meldt u vraag via de aanmeldknop, het contactformulier of via contact@kinderteamdeventer.nl. U geeft daarmee direct toestemming om uw vraag met de leden van het KinderTeam Deventer te bespreken. Als er naar aanleiding van uw mail vragen zijn, zal door ons contact met u worden opgenomen. Wij vinden uw privacy belangrijk en zorgen daarom goed voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor het inzien van onze privacyverklaring.

Als team bespreken we uw vraag en geven gezamenlijk advies over therapie of een combinatie van therapie├źn die verder helpen. Het advies wordt aan u teruggekoppeld.

Het advies kan zijn:

  • voortzetten van de gestarte therapie,
  • een combinatiebehandeling met of vervolgbehandeling bij andere kindertherapie├źn of
  • doorverwijzing naar elders.

Voor wie?
U kunt bij het KinderTeam Deventer terecht met uw vragen over bijvoorbeeld:

  • Mijn leerling heeft moeite met aandacht en concentratie en is ook wat onhandig. Op zich redt hij het wel op school, maar kunnen we het hem niet iets makkelijker maken?
  • Mijn kind heeft al lang hoofdpijn/buikpijn en is al overal onderzocht. Kunnen jullie daar iets mee?
  • Mijn kind gaat met tegenzin naar school en het leren lukt niet. Welke vormen van begeleiding zijn er mogelijk?
  • Ik vind mijn zoon soms zo zwaarmoedig. Moet ik mij daar zorgen over maken?
  • Mijn dochter is snel overprikkeld en daardoor zijn naar school gaan en met elkaar aan tafel zitten moeilijk. Welke therapiemogelijkheden zijn hiervoor?
  • Een moeder meldt dat de wachttijd voor verder onderzoek/behandeling bij de GGZ lang is. Kunnen jullie in de tussenliggende tijd al iets betekenen voor dit gezin?
  • Ik maak me zorgen over de verlegenheid van mijn leerling. Zij ligt niet lekker in de groep. Welke therapie kan ik ouders adviseren?