Remedial Teaching

 

Wat is remedial teaching?
Soms lukt het een kind niet het beste uit zichzelf te halen en aan de verwachtingen op school te voldoen. Het leren stagneert. Dan kan extra hulp door een remedial teacher uitkomst bieden.
Remedial teaching (RT) is gespecialiseerde begeleiding aan kinderen met leerproblemen, zoals moeilijkheden bij het leren lezen, rekenproblemen, moeite met spelling of met effectief leren. Remedial teaching is iets anders dan bijles. Bij bijles wordt de leerstof herhaald, die op dat moment op school wordt aangeboden. Bij RT wordt het leerprobleem nauwkeurig in kaart gebracht en vervolgens wordt hierbij aangesloten. Dat kan betekenen dat er andere stof behandeld wordt dan op dat moment op school aan de orde is. Ook gebruikt de rt’er in zijn behandeling de manier waarop het kind het beste leert.

Wanneer
Remedial teaching is er voor kinderen met hardnekkige leerproblemen. Vaak zijn dit kinderen, die op school al extra ondersteuning hebben gekregen van hun leerkracht, maar waarbij dat onvoldoende heeft geholpen. Ook kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme, die leerproblemen hebben, kunnen in de RT-praktijk geholpen worden. Ik werk met kinderen en jongeren, die ondersteuning nodig hebben met taal, spellen, lezen en effectief leren. Zo werk ik bijvoorbeeld met kinderen aan hun leesprobleem met de behandelmethode Sleeplezen®. Deze methodiek zet ik ook in bij leerlingen met dyslexie.

Werkwijze
Als remedial teacher werk ik planmatig. Dit houdt in dat er eerst een didactisch onderzoek gedaan wordt waarin ik kijk wat een kind nodig heeft. Vervolgens wordt er een plan gemaakt met daarin op het kind afgestemde doelen en wordt er begeleiding op maat gegeven. Ik werk vanuit de overtuiging om – met respect voor de individuele mogelijkheden – het beste in een kind naar boven te willen halen. Het opdoen van succeservaringen, het versterken van het zelfvertrouwen en de inzet van talenten van het kind zijn daarbij belangrijke elementen. Ik zoek altijd de samenwerking met ouders en school.

Naast individuele begeleiding bied ik de groepscursussen ‘(Op weg naar) Snel leren = leuk leren’ aan om jongeren te helpen het leren leuker, sneller en effectiever te maken.

Kosten/vergoeding
Voor het aanbod en actuele prijzen verwijs ik naar www.praktijkvoorbeterleren.nl. Helaas is er geen vergoeding mogelijk voor behandeling door een remedial teacher.

Praktijk voor beter leren     I     Adelien Bergman      

www.praktijkvoorbeterleren.nl