Dramatherapie

 

Wat is dramatherapie?
Dramatherapie is een behandelvorm waarbij gebruik gemaakt wordt van spel en theatertechnieken. Het is een ervaringsgerichte therapie, waarbij kinderen leren, door te doen, zich op een andere manier te uiten, zich te gedragen, emoties te verwerken, vrienden te maken, zelfvertrouwen te ontwikkelen, positief te denken en omgaan met, voor hen, lastige situaties.
Dramatherapie richt zich op psychische, sociale en emotionele problemen. Het kan helpen op een andere manier tegen problemen aan te kijken door op een ‘speelse’ manier met de problemen aan de slag te gaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld rollenspelen, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors, wordt er een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang gebracht. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag. Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

Wanneer
Dramatherapie is geschikt voor kinderen in alle leeftijden. Kinderen die bijvoorbeeld last hebben van: angsten, negatief zelfbeeld, gepest worden, eetproblemen, emotionele problemen, moeite met grenzen aangeven, somberheid, verwerken van verlieservaringen, sociale en gedragsproblemen.

Werkwijze
We starten met een intakegesprek, waar we, naast kennismaken, ook kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Bij Praktijk Tableau zijn er zowel individuele sessies, als training in groepsverband mogelijk. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig, u kunt gewoon een afspraak maken.
Nadat besloten is een traject te volgen ga ik met het kind aan de slag. Ouders spelen een belangrijke rol. Dat kan zijn via oudergesprekken, extra sessies, of mailcontact, net wat er nodig is.

Kosten en vergoedingen
In de meeste gevallen zal de vergoeding vallen onder de alternatieve zorg welke uit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt.  Afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent wordt dramatherapie (deels) vergoed. Ik ben aangesloten bij FVB, welke door een groot aantal zorgverzekeraars erkend wordt. Op www.zorgwijzer.nl kunt u zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Praktijk Tableau   I   Georgette Oudheusden   I   www.praktijktableau.nl